1. Nhóm phương pháp dùng lời, gây hứng thú cho học sinh.
     Dạy tập viết và luyện chữ đẹp cho học sinh, điều quan trọng là phải gây được hứng thú cho học sinh. Khi các em yêu thích chữ đẹp thì các em sẽ say mê và quyết tâm rèn chữ cho đẹp. Giáo viên có thể nêu những gương sáng về rèn chữ viết, kể những câu chuyện về rèn chữ như : Thần Siêu luyện chữ, Chữ người tử tù, Cao Bá Quát, Nguyễn Văn Siêu... những gương người thật việc thật, ví dụ : Em A chữ viết đẹp nhất trường, các em hãy quan sát chữ viết của bạn và học tập. Giáo viên có thể lấy các bài viết đẹp đạt giải các cấp làm mẫu cho các em, đồng thời động viên các em cố gắng, kiên trì rèn luyện. Khi đã gây được hứng thú cho học sinh, các em đã thích rèn viết chữ đẹp lúc này ta cung cấp các bài tập để học sinh rèn kĩ năng viết.
     Đặc biệt nhóm phương pháp này còn được dùng khi hướng dẫn quy trình viết chữ, phân tích cấu tạo chữ và hướng dẫn các kĩ năng viết khác…
2. Nhóm phương pháp trực quan.
   Khi dạy chữ viết, việc đưa giáo cụ trực quan là chữ viết mẫu được in sẵn từng chữ cái, bảng chữ cái là việc làm để cung cấp cho học sinh biểu tượng về chữ viết, chưa cung cấp được kĩ năng viết. 
    Nếu trực quan là chữ cô giáo viết mẫu thì càng giá trị hơn, học sinh dễ tiếp thu biểu tượng chữ viết hơn. Giáo viên vừa viết vừa phân tích được từng nét chữ hoặc từng kĩ thuật nối các con chữ. Chữ viết mẫu của giáo viên còn có tác dụng tạo niềm tin cho học sinh, học sinh dễ tiếp thu hơn, tạo điều kiện cho việc rèn kĩ năng viết liền mạch, viết nhanh.
  Khi chấm bài, chữa bài, chữ viết của giáo viên được học sinh quan sát như một loại chữ mẫu. Vì vậy, giáo viên phải chú ý viết đúng mẫu, rõ ràng, đều, đẹp.
Ngoài ra khi dạy viết chữ giáo viên cũng chú ý đọc mẫu các chữ đó. Đọc đúng cũng góp phần quan trọng để đảm bảo viết đúng.
3. Nhóm phương pháp luyện tập thực hành. 
   Đây là một phương pháp cực kì quan trọng. Tập viết chữ có tính chất thực hành. Phải thường xuyên nhắc nhở học sinh ở mọi lúc mọi nơi, không chỉ ở môn tập viết mà còn ở tất cả các môn khác, môn nào cũng cần chữ viết để ghi nội dung bài. 
  Các bài tập cho học sinh luyện tập cần chú ý: các chữ có nét giống nhau thì cùng xếp vào một nhóm để rèn. Số lượng bài tập ít nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần với yêu cầu cao dần. Việc cho học sinh viết đi viết lại nhiều lần một bài sẽ dễ dàng nhận ra lỗi sai của học sinh đồng thời cũng dễ nhận xét sự tiến bộ của học sinh. Có nhiều hình thức cho học sinh luyện tập thực hành:
+ Tập viết trên bảng lớp.
+ Tập viết trên bảng con của học sinh.
+ Tập viết trong vở tập viết.
+ Tập viết khi học các môn khác.
   Khi luyện tập thực hành để giảm số lượng bài tập và các bài tập được lặp lại nhiều lần ta có thể chia nhóm chữ để rèn: Căn cứ vào đặc điểm của từng chữ cái, căn cứ vào các nét đồng dạng giữa các chữ, căn cứ vào kích thước quy trình viết ta có thể chia nhóm chữ như sau:
* Chữ thường: 
+ Nhóm 1: i, t, u, ư, y, p, n, m, v, r, s.
+ Nhóm 2: l, b, h, k
+ Nhóm 3: c, x, e, ê, o, ô, ơ, a, ă, â, d, đ, q, g 
Cần chú ý khi dạy các chữ thường là phân tích kĩ chữ đầu tiên của nhóm. Dựa vào nét đồng dạng với chữ đầu nhóm, giáo viên cho học sinh tự rèn các chữ còn lại chú ý nhắc học sinh rèn kĩ các nét cơ bản .
* Chữ số: 
+ Nhóm 1: 1 4 7
+ Nhóm 2: 2 3 5
+ Nhóm 3: 0 6 8 
* Chữ hoa: 
+ Nhóm 1:A Ă Â N M 
+ Nhóm 2: P R B D Đ 
+ Nhóm 3: C G S L E Ê T 
+ Nhóm 4: I K V H
+ Nhóm 5: O Ô Ơ Q
+ Nhóm 6: U Ư Y X 
Tương tự như chữ thường khi dạy chữ viết hoa, chúng ta cũng cần chú ý cho học sinh phân tích kĩ chữ đầu tiên của nhóm, tập viết chữ đầu tiên của nhóm cho thật đẹp, từ đó học sinh có thể phân tích và tự rèn các chữ còn lại.
                                             Tin: TT luyện chữ đẹp Ánh Dương