Home Kế hoạch KH Nhà trường KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Email In PDF.

PHÒNG GD&ĐT TP HỘI AN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỖ TRỌNG HƯỜNG
               Độc Lập -Tự Do-Hạnh Phúc

                                                                         ---------0-----------

                                                          Cửa Đại, ngày15  tháng 8 năm 2011

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

 NĂM HỌC 2011-2012

Năm học  2011 – 2012, toàn ngành tập trung thực hiện tốt việc học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội hội Đảng bộ Tỉnh Quảng Nam lần thứ XX, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Hội An lần thứ XVI và các Nghị quyết phát triển KT-XH các cấp giai đoạn 2011 – 2015.        

Ngành GD&ĐT Hội An, với quyết tâm thực hiện “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo”, tập trung trong năm học mới 2011 – 2012 làm chuyển biến cơ bản chất lượng giáo dục và phấn đấu thực hiện tốt chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Củng cố kết quả cuộc vận động “Hai không” Tổ chức dạy học và đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức kĩ năng .Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Phòng GD & ĐT Thành phố Hội An và của cấp tiểu học. Dựa vào tình hình thực tế của địa phương , Trường TH ĐỗTrọng Hường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011-2012, cụ thể như sau:

A. Những đặc điểm lớn

Tình hình chung

1.     Số lượng : Tổng số HS : 355 em; Nữ : 150 em , số lớp :12

      2. Đội ngũ CBGVCNV

Tổng CBGVCNV: 26, BGH: 2, TPT: 1, NV: 4

GV: 19 ( GVCN: 13 ; GVTD : 1; GVMT:1; AV:2 ;GV Tin:1, GV ÂN: 1

Cơ sở vật chất: + Phòng học: 12 ( CS1: 10, CS 2: 2)

+ Phòng làm việc: 3

+ Phòng chức năng: 4

+ Phòng thư viện: 1

+ Phòng Thiết bị: 1

3. Thuận lợi và khó khăn

a/ Thuận lợi

+Được sự quan tâm rất lớn của địa phương,của ngành và Hội CMHS.

+ Đủ các phòng học, phòng chức năng và phòng làm việc, có phòng thư viện, thiết bị, phòng bạn đọc cho giáo viên và học sinh.

     + Đa số CMHS quan tâm đến việc học tập của con em.

     + Tập thể sư phạm có tuổi đời trẻ, nhiệt tình trong công việc.

b/ Khó khăn

+ Phòng làm việc và phòng chức năng xuống cấp khó khăn trong việc bảo quản cơ sở vật chất trong mùa mưa bão.

+ Các phong trào mũi nhọn trong nhà trường chưa phát huy mạnh .

+ Một bộ phận phụ huynh thiếu quan tâm đến việc học của con em.

+ Nhà trường có 2 cơ sở khó khăn cho quản lý dạy học và đi lại của giáo viên bộ môn, cơ sở 2 Khối Phước Hải gần nơi sửa chữa tàu thuyền bị tác động bởi tiếng ồn gây khó khăn cho việc học tập của học sinh.

+ Kinh phí của nhà trường còn khó khăn chưa đáp ứng mua sắm các trang thiết bị dạy học.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

I. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

1.Thực hiện mục tiêu kế hoạch dạy học ở lớp :

Tập trung chỉ đạo tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện tích hợp trong dạy học các môn học; đổi mới đánh giá, xếp loại học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản li.

Tập trung đầu tư mọi điều kiện để triển khai thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy. Tổ chức rút kinh nghiệm thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng từ tổ chuyên môn đến trường.

Vận động kinh phí tăng cường mua sắm trang thiết bị và đồ dùng dạy học.

Nâng cao chất lượng GD toàn diện cho học sinh. Chú trọng GD đạo đức, lối sống , giáo dục kĩ năng sống, tổ chức lồng ghép các nội dung GD môi trường  vào các môn học, các hoạt động giáo dục. Tổ chức dạy tốt hai môn tự chọn Tiếng Anh, Tin học cho học sinh từ khối 3đến khối 5. Phấn đấu 99% học sinh lên lớp thẳng, HTCTTH:100% .

Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học có hiệu quả hơn theo tinh thần công văn 896/BGD&ĐT-GDTH ngày 13/2/2006, chú trọng chỉ đạo thực hiện dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh, cá thể hóa dạy học trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức-kĩ năng theo qui định.Chỉ đạo việc thực hiện ĐMPP, GV đổi mới cách thiết kế bài dạy để dạy học theo từng nhóm đối tượng học sinh trong lớp mình phụ trách, không máy móc, rập khuôn hình thức.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới quản lý và dạy học nhưng phải hướng vào mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm, giúp học sinh tiếp thu kiến thức nhanh hơn, vững chắc hơn, hứng thú học tập và mang lại hiệu quả cao hơn,tránh chạy theo hình thức phô trương biểu diễn, không lạm dụng .

Tiếp tục thực hiện đúng, đủ nội dung dạy học, tổ chức các hoạt động NGLL được thực hiện tích hợp vào các môn Mĩ thuật,Thủ công/Kĩ thuật, Âm nhạc phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh, truyền thống văn hóa,nghề nghiệp địa phương, hoạt động ngoại khoá gắn liền với phong trào của cụm và thành phố.

Tiếp tục thực hiện QĐ 09 / 2002 QĐ BGD & ĐT ngày 21/3/2002 về danh mục thiết bị tối thiểu. TT32 của bộ về đánh giá xếp loại học sinh.

* Biện pháp:

Ưu tiên trang trí phòng học, bảng đen đúng quy cách, tích cực mua sắm đồ dùng dạy học .

Chỉ đạo cho giáo viên vận dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng một cách sáng tạo và đạt hiệu quả.Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu nắm vững chương trình Quyết định 16/2006/QĐ-BGD ĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trọng tâm là tập trung giải quyết những vướng mắc về CM&ĐMPP dạy học.Tìm biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi, phù đạo học sinh yếu.

Khuyến khích giáo viên tích cực sử dụng các phần mềm dạy học ứng dụng vào các tiết dạy đạt hiệu quả.

Động viên PHHS mua sắm đầy đủ dụng cụ học tập cho con em, vận động thầy cô giáo tự làm đồ dùng dạy học và phát huy có hiệu quả các đồ dùng dạy học đã trang bị.Ưu tiên mua thêm sách tham khảo, sách chuyên môn nghiệp vụ.

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chương trình,đánh giá kết quả học tập học sinh theo đúng thông tư 32 của bộ.Triển khai đầy đủ và cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo, các hướng dẫn của cấp trên.

Phân công trong lãnh đạo thường xuyên theo dõi kiểm tra quản lý kịp thời giải đáp thắc mắc cho GV dạy theo chuẩn kiến thức kĩ năng.Tăng cường chỉ đạo, đánh giá,kiểm tra nội bộ về việc dạy học,việc thực hiện chương trình, đánh giá kết quả học tập của HS.

Có biện pháp phù hợp để thực hiện tốt phong trào VSCĐ.Tổ chức thi tìm hiểu truyền thống quê hương Hội An, thi hát dân ca, trò chơi dân gian thi vẽ tranh, tham quan, cắm trại nhằm bổ trợ cho việc giáo dục toàn diện HS.

Tập trung vào đổi mới phương pháp nâng cao hiệu quả giờ lên lớp " làm cho tiết học nhẹ nhàng, tự nhiên và đạt hiệu quả”.

2.Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học:

Vận dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng nhằm gây hứng thú cho việc học tập của học sinh.Tiếp tục duy trì phát huy kết quả đã đạt được,đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học, cần chú trọng hoạt động cơ bản của học sinh, chủ yếu phải được thực hiện trên lớp, không giao bài tập cho sinh làm bài ở nhà.

Về bài soạn, kế hoạch dạy học từng tiết của GV phải có đầy đủ các mục tiêu cơ bản, thiết bị dạy học,thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.

3. Thực hiện kiểm tra đánh giá và tổ chức các đợt kiểm tra.

Thực hiện việc đổi mới và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo các hướng dẫn và qui định hiện hành thông tư 32 của Bộ GD & ĐT.

Ngoài ra, nhà trường còn phải tổ chức và thi Mỹ thuật, Kỹ thuật và vở sạch chữ đẹp ở trường, tổ chức khảo sát học sinh giỏi các khối lớp, tổ chức giao lưu cho học sinh trong cụm.

4. Việc tổ chức học sinh học ngày học 2 buổi và công tác bán trú.

Nhà trường tập trung chú trọng chỉ đạo tốt việc dạy hai buổi /ngày.Tạo điều kiện để học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập ngay tại lớp,tăng thời lượng học tập,tích cực quan tâm học sinh yếu, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn,giúp học sinh đạt chuẩn kiến thức và kĩnăng theo yêu cầu của chương trình nhưng không thêm nội dung dạy học.

Huy động phụ huynh đăng ký tham gia cho con học bán trú, Kết hợp với y tế học đường tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác tổ chức và quản lý học sinh.

5. Về GD trẻ khuyết tật

Toàn trường có 3 em khuyết tật nhà trường luôn luôn chú ý và quan tâm học sinh khuyết tật, thực hiện đúng chế độ chính sách miễn giảm, tặng quà, học bỗng đồng thời quan tâm theo dõi từng loại tật cụ thể để giúp các em học tập tốt, đánh giá đúng yêu cầu

II.CỦNG CỐ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PCGDTHĐĐT - CMC 

1. /Phát triển số lượng

Toàn trường có 2 cơ sở với 13 lớp, 347 học sinh , nữ 154 em.

2 . Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập :

*Biện pháp :

Tham mưu với Đảng, chính quyền huy động các nguồn lực trong cộng đồng nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, tài chính và các yêu cầu khác tạo điều kiện nâng cao chất lượng dạy học đạt hiệu quả.

Tiếp tục tham mưu với địa phương tổ chức hoạt động có hiệu quả TT học tập cộng đồng.

Thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường huy động 100% trẻ 6 tuổi ra lớp. Điều tra bổ sung số liệu, thiết lập lưu trữ đầy đủ, chính xác hồ sơ phổ cập giáo dục tiểu học, chống mù chữ.

Phấn đấu không có HS bỏ học và hạn chế thấp nhất học sinh lưu ban .

III. XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG.

1. Duy trì trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I .

Rà sát đánh giá các tiêu chí đã đạt và phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu xây dựng các tiêu chí về chất lượng dạy học, tỉ lệ học sinh giỏi, giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua.

Tiếp tục làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trong và ngoài nhà trường, làm tốt công tác tham mưu với Đảng chính quyền địa phương và hội đồng giáo dục cũng như hội PHHS tham gia đóng góp tích cực vào phong trào nhà trường, tiếp tục phấn đấu duy trì trường chuẩn quốc gia mức độ I. Đồng thời phát huy tác dụng trường đạt chuẩn giai đoạn I, chú trọng trong việc nâng chất lượng GD toàn diện và hiệu quả đào tạo.

2.Thực hiện kiểm định chất lượng:

Căn cứ Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.

Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Nhà trường tiến hành đánh giá và kiểm định chất lượng nhà trường nhằm bổ sung hoàn thiện các điều kiện dạy học đáp ứng yêu cầu về chất lượng.

* Biện pháp:

Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, nâng chất lượng đại trà và mũi nhọn, chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và đổi mới dạy học.

Tập trung vận động bằng nhiều nguồn kinh phí đầu tư sách, trang thiết bị để đảm bảo tốt các tiêu chí của thư viện Tiên tiến nâng dần tiêu chí đăng ký thư viện tiên tiến xuất sắc về sách báo tạp chí, cơ sở vật chất, kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức hoạt động, lãnh đạo và quản lý thư viện. Đồng thời tổ chức các đợt quyên tặng sách cho thư viện, tích cực bổ sung sách tham khảo, sách nghiệp vụ và sách nâng cao phục vụ bồi dưỡng học sinh giỏi.

Thành lập tổ công tác thư viện, có kế hoạch hoạt động đúng với qui chế, tổ chức giới thiệu sách theo chủ điểm theo nội dung chương trình dạy học, thi kể chuyện theo sách .

Phát huy tác dụng nâng cao chất lượng dạy và học của thư viện nhà trường,cán bộ thư viện thiết bị chịu trách nhiệm hướng dẫn HS đọc sách.

IV. TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ :

1. Về tổ chức:

Bổ trí tổ trưởng chuyên môn, thư ký hội đồng phù hợp với năng lực công việc.Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học phù hợp với sự chỉ đạo của ngành và sát đúng tình hình thực tế của trường để tập thể góp ý bổ sung.

Tổ chức đăng ký và phấn đấu hoàn thành các danh hiệu thi đua.

Tổ chức hội nghị CBCC để cán bộ công chức công khai bàn bạc thống nhất các chỉ tiêu, các chủ trương lớn của nhà trường để cùng nhau phấn đấu thực hiện nghị quyết do hội nghị công nhân viên chức đề ra.

2.     Nâng cao hiệu quả công tác quản lý :

Tiếp tục thực hiện và thực hiện tốt hơn "Qui chế đánh giá xếp loại chuyên môn theo qui định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo QĐ 14/2007BGD-ĐT.

Quản lý nề nếp dạy học,thông tin báo cáo đúng qui định và đúng mẫu.Tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện đúng qui chế dân chủ trong trường học, Quyết định 47 của UBND tỉnh về dạy thêm, học thêm.

Về công tác xã hội hoá GD tham mưu tốt với địa phương, với ngành để có những ý kiến chỉ đạo kịp thời, tạo nguồn kinh phí nâng cấp tu sửa cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan luôn sạch đẹp, tạo môi trường thân thiện.

Trong công tác quản lý cần tập trung làm tốt các nội dung sau

Công tác PCGDTH ĐĐT– CMC phấn đấu đạt các tiêu chí mức độ 2 theo quyết định 36 của bộ GD-ĐT, duy trì trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I,Tập trung nâng cao chất lượng, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi và tổ chức phụ đạo học sinh yếu, quan tâm công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên. Thực hiện tốt ĐMPP dạy học, công tác chuẩn hoá đội ngũ và kiểm tra đánh giá.Vận dụng CNTT công nghệ thông tin vào quản lý nhà trường và đổi mới dạy học.

Lãnh đạo nhà trường phối hợp tổ chuyên môn xây dựng và tổ chức giáo viên thi dạy giỏi, CSTĐ làm nòng cốt cho phong trào nhà trường.

Đối với Lãnh đạo, tổ chuyên môn, các đoàn thể cần tập trung đổi mới công tác quản lý, củng cố tốt các nề nếp cụ thể như sau:

Họp hội đồng sư phạm 1 lần / tháng ở tuần .

Thao giảng trong hội đồng 2 tiết trong tháng.

Sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/ tháng.

Sinh hoạt chuyên đề 2 lần / tháng .

Sinh hoạt Đội, sao ( tuần lẻ 1, 3 ).

Sinh hoạt lớp tuần chẳn (2, 4).

Về dự giờ: Đảm bảo chỉ tiêu theo quy định.

.Thao giảng mỗi giáo viên: 2 tiết/ năm,Mỗi GV nộp1 bài thiết kế giáo án điện tử/ tháng/lần. SKKN mỗi giáo viên: 1 cái/năm

-Tổ chuyên môn : Mỗi tổ 1 ĐDDH/năm .

3. Công tác hoạt động ngoài giờ lên lớp:

Căn cứ chương trình công tác Đội và HĐNGLL năm học 2010 -2011 phấn đấu hoàn thành tốt các chương trình và nội dung hoạt động hàng tháng của Thành Đoàn và PGD-ĐT thành phố Hội An phát động,

Phối hợp với các tổ chức trong nhà trường tổ chức công diễn 1 đêm văn nghệ,Tổ chức tốt hội khoẻ phù đổng cấp trường, tổ chức hội thi chúng em kể chuỵện về Bác Hồ , thi tiếng hát dân ca, các trò chơi dân gian, tổ chức câu lạc bộ, giao lưu với các liên đội trong cụm.

Đăng ký và chăm sóc bia di tích lịch sử cách mạng của địa phương.

Tổ chức tốt hoạt động sao nhi đồng, Đội thiếu niên tiền phong HCM, tổ chức tốt việc giáo dục ' Quyền và bổn phận của trẻ em" cho học sinh, thực hiện nề nếp“Một giờ vì Hội An sạch hơn",thực hiện công trình măng, CT rèn luyện đội viên, tham gia tốt các phong trào do thành phố tổ chức .

4. Công tác thi đua:

Đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt trong nhà trường .

Lập kế hoạch thi đua từng đợt, giao ước thi đua cụ thể, có bản điểm thi đua. Có hồ sơ theo dõi đúng chính xác, các cá nhân, tập thể phấn đấu đạt danh hiệu đăng ký, động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .Nhà trường kết hợp cùng với hội phụ huynh để tổ chức khen thưởng thầy và trò đạt thành tích xuất sắc.

5. Công tác xây dựng cơ sở vật chất:

Năm học 2010-2011 lập kế hoạch xin kinh phí xây dựng mô hình giáo dục an toàn giao thông, sân tập thể dục, vườn kĩ thuật.

Tiếp tục mua sắm trang thiết bị dạy học phục vụ ứng dụng CNTT vào dạy học.

Bằng nhiều biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình địa phương tích cực đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học thân thiện ,học sinh tích cực lành mạnh hoá môi trường sư phạm, xây dựng cảnh quang nhà trường xanh, sạch, đẹp.

Vận động nhiều nguồn vốn để mua bổ sung máy vi tính phục vụ cho học sinh, trang bị thêm sách thiết bị và Đ D D H cho thư viện.

6. Công tác xã hội hoá Giáo dục:

Xây dựng tốt mối quan hệ giữa nhà trường và xã hội, với phương châm toàn dân chăm lo cho nền Giáo dục. Tranh thủ sự hổ trợ tích cực của địa phương, của hội đồng Giáo dục, của hội Phụ huynh, hội khuyến học tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường về việc học tập của học sinh. Phát huy tinh thần dân chủ trong nhà trường mọi thành viên đều bàn bạc, đóng góp công sức trí tuệ xây dựng nhà trường tốt nhất nhằm góp phần xây dựng dân chủ kỷ cương tình thương trách nhiệm, tiếp tục thực hiện giáo dục An toàn giao thông và phòng chống các tệ nạn xã hội trong nhà trường. Phát động phong trào em yêu và bảo vệ đô thị cổ. Phối hợp thực hiện công tác tiêm chủng, phòng dịch bệnh, chăm sóc vệ sinh răng miệng. Đồng thời tổ chức khám sức khoẻ và theo dõi sức khoẻ các lớp .

7/ Công tác thông tin hai chiều, hành chính, tài vụ;

Đảm bảo thông tin hai chiều, HSSS quản lý từ giáo viên đến tổ trở lên đều đầy đủ, kịp thời, chính xác và cập nhập số liệu theo từng thời điểm, không để tình trạng mâu thuẩn số liệu, lập đúng và đủ hồ sơ theo qui định.

Thực hiện tốt chế độ báo cáo từ GV đến tổ, đến trường, PGD

Công tác tài vụ: Thực hiện đầy đủ chính xác, đúng chế độ đối với GV và học sinh. Lập các sổ theo dõi thu chi rõ ràng cụ thể.

Tham mưu với phụ huynh thực hiện thu chi đúng nguồn quĩ của hội và nguồn quĩ khác đúng nghiệp vụ kế toán.

`8. Tăng cường công tác chính trị tư tưởng:

Xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, GV, CNV trong nhà trường theo tinh thần chỉ thị 40 - CT/TW ngày 15/ 6/ 2004 của Ban bí thư TW Đảng. Củng cố các đoàn thể quần chúng và cùng với chi bộ Đảng giới thiệu phát triển Đảng viên trong Cán bộ, GV, CNV.

Tiếp tục thực hiện qui chế dân chủ trường học theo tinh thần chỉ thị 30 của bộ chính trị và nghị định 71 của chính phủ. Phối hợp cùng công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt, phong trào người cán bộ :"Trung thành, tận tuỵ, sáng tạo. gương mẫu' và phong trào"Vì sự tiến bộ của phụ nữ" và cuộc vận động “Dân chủ kỷ cương tình thương trách nhiệm”. Tham gia cùng các đoàn thể xây dựng qui chế hoạt động của chi bộ, của chi đoàn, của Đội TNTP HCM, CTĐ Sinh hoạt có nề nếp và chất lượng đạt hiệu quả.

B. NHỮNG NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP CỦA TRƯỜNG ĐỀ RA THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Trên cơ sở học tập nhiệm vụ năm học nhà trường tiếp tục ổn định nề nếp kỷ cương xây dựng tinh thần đoàn kết nhất trí trong hội đồng sư phạm.

Tập trung làm tốt mục tiêu của bậc tiểu học nhất là phổ cập đúng độ tuổi. Đồng thời thực hiện tốt việc dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

Xây dựng đội ngũ nâng chuẩn quốc gia theo 5 tiêu chuẩn và các tiêu chí của Bộ Giáo dục đào tạo, nâng dần các tiêu chí trong giai đoạn II.

Nâng cao hiệu quả tiết dạy, chú trọng chất lượng mũi nhọn và đại trà.

Làm tốt công tác xã hội hoá GD, kêu gọi sự đóng góp tích cực của cộng đồng, nhằm tăng cường các điều kiện cơ bản phục vụ cho công tác giảng dạy, củng cố cơ sở vật chất, tập trung để bổ sung thiết bị dạy học và thư viện nhà trường, giải quyết các chế độ chính sách tập trung quan tâm đến các đối tượng học sinh nhất là học sinh khuyết tật, học sinh gia đình chính sách, học sinh nghèo

II. NHỮNG CHỈ TIÊU CỤ THỂ:

1. Phát triển số lượng:

13 lớp với tổng số 347 em trong đó có 154 nữ

Trẻ 6 tuổi ra lớp: 100 em Đạt tỷ lệ 100%.- Học tại trường: 70 em,đi học nơi khác : 30em

2. Chất lượng Giáo dục:

a. Chất lượng hạnh kiểm:

- Hoàn thành : 100 %

b. Chất lượng học tập :

                    -Phấn đấu đến cuối năm đạt:

-Loại giỏi: 33,1 % , Khá : 37,2 %, Trung bình: 28,3 %

-Lên lớp: 98,6 %. , Không có học sinh bỏ học.

( Chỉ tiêu do các tổ chuyên môn thống nhất )

3. Các chỉ tiêu khác:

Lớp 5 Hoàn thành CTTH phấn đấu đạt 100%

HS khối 4,5 dự khảo sát chất lượng HSG đều đạt yêu cầu.

4. Lao động hướng nghiệp ngoài giờ lên lớp:

-Trồng cây xanh bóng mát : xếp loại tốt.

Số cây trồng mới : 20cây bóng mát.

Xây dựng trường lớp xanh sạch đẹp xếp loại tốt. Số phòng học trang trí đúng qui định 13 phòng.

5. Hoạt động ngoài giờ lên lớp đoàn Đội:

Hoạt động ngoài giờ lên lớp phấn đấu xếp loại tốt.

Hoạt động Đội xếp loại xuất sắc

Hoạt động Chi Đoàn : Mạnh

6. Công tác quản lý xây dựng đội ngũ

a/ Đội ngũ : Tổng số 26

GV đạt chuẩn 100%

GV trên chuẩn 86 %

Cán bộ GV tham gia bồi dưỡng và tự bồi dưỡng xếp loại tốt

Chuyên môn: Đăng ký số chuyên đề được triển khai 100% đến GV

Thực hiện đổi mới phuơng pháp xếp loại tốt

Về công tác kiểm tra: Tỷ lệ GV được kiểm tra đạt 50% số lần kiểm tra chuyên đề là 30 lần

Về công tác hành chính báo cáo: Xếp loại tốt.

Về công tác XHHGD xếp loại tốt.

7. Các điều kiện thiết yếu:

a. Tài chính, tài sản: xếp loại tốt

Vận động Phụ huynh đóng góp tiền phụ huynh đạt 95%

Tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm đạt 65%

Huy động khác 50 triệu.

b. Sách thiết bị: xếp loại tốt

Thư viện : Thư viện tiên tiến

Phòng ĐDDH xếp loại tốt

Đăng ký mua sắm sách mới 200 bản

8. Công tác thi đua:

Của nhà trường: Đăng ký Tập thể lao động tiên tiến

Lao động tiên tiến : Tỷ lệ 70 %

Chiến sĩ thi đua cơ sở 8 đ/c ( Trong đó 5 giáo viên)

Các tổ chức nhà trường: Chi bộ : Đạt chi bộ trong sạch vững mạnh

Công đoàn vững mạnh

Chữ Thập đỏ: Tiên tiến xuất sắc

Liên đội : Tiên tiến xuất sắc

Thầy và trò nhà trường phấn đấu thi đua dạy tốt học tốt để nhằm từng bước xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn quốc gia mức độ I .

V. Các kiến nghị :

+Đối với địa phương :

          -Tham mưu với Lãnh đạo Ngành, địa phương cũng như các ban ngành sát nhập cơ sở 2 về cơ  sở 1( Phước Trạch).

          -Tổ chức Đại hội Hội đồng giáo dục Phường lần thứ 02.

                                                                                      

CHỦ TỊCH

                                                                Trần Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin mới nhất!!!

Thăm dò ý kiến

Bạn đến từ đâu?
 

Lịch vạn niên

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay100
mod_vvisit_counterHôm qua104
mod_vvisit_counterTuần này204
mod_vvisit_counterTháng này3235

Đang online

Hiện có 123 khách Trực tuyến